Cenový odhad nemovitosti pro dědické řízení

Pokud vás příslušný notář vyzve, abyste mu předložili ocenění nemovitosti pro dědické řízení, vždy ke dni úmrtí dané osoby, potřebuje získat cenu obvyklou v daném čase a místě.

Zjištěná cena bude součástí vyčíslení hodnoty celé pozůstalosti a v první fázi hraje důležitou úlohu při stanovení odměny notáře, za vyřízení dědického řízení.

Písemné vyhotovení znaleckého posudku, může zpracovat buď realitní makléř s příslušnou certifikací, nebo soudní znalec s tzv. kulatým razítkem.

V případě následného prodeje nemovitosti, případně při vypořádání spoluvlastnických podílů, můžete z této ceny vycházet, nicméně, konečná prodejní cena se může lišit podle konkrétního zájmu kupujících o danou nemovitost.

Cenu nemovitosti by neměl stanovovat samotný notář, přestože se tak již v mnoha případech stalo, protože k tomu nejsou dostatečně kompetentní.